Uw donatie komt goed terecht!

Al onze medewerkers werken onbezoldigd voor de Stichting SterrenPrints.

De afdruksetjes worden tegen kostprijs ingekocht. Zo zorgen wij dat we zoveel mogelijk ouders kunnen helpen.

Uw donatie wordt dus volledig gebruikt om ons doel te bereiken: een blijvende tastbare herinnering voor alle ouders bij het overlijden van hun kindje.

 

Ons werkgebied beperkt zich op dit moment in principe tot Nederlands Limburg.

Niettemin zullen we mensen buiten deze provincie graag per post in het bezit stellen van een afdruksetje, mochten zij daar behoefte aan hebben. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.   

 

Wilt u onze stichting steunen?

donaties zijn van harte welkom op NL02 RBRB 0955 6852 22 

wij zorgen dat uw donatie goed terecht komt!

 

ANBI status

De stichting SterrenPrints staat nog in de kinderschoenen.

Wij hebben op dit moment nog geen ANBI status.

Zodra we ook dit geregeld hebben zullen we dit hier melden.

Contact

Stichting Sterrenprints