Lieve Ouders,

wij zijn SterrenPrints

Je kindje verliezen vlak voor, tijdens of vlak na de geboorte– is er iets verdrietigers denkbaar? Het is ons, bestuursleden van Stichting SterrenPrints, overkomen. Weliswaar al geruime tijd geleden, maar het gemis is er niet minder om geworden. Anderzijds weten we uit ervaring ook hoe belangrijk het kan zijn om toch iets tastbaars te hebben dat aan je kindje herinnert. Dat kunnen foto’s zijn, of een haarlokje. Sinds enkele jaren echter is het ook mogelijk om met gebruikmaking van een speciale klei driedimensionale afdrukken te maken van een handje of een voetje. 

 

Stichting SterrenPrints wil graag alle ouders bij het overlijden van hun kindje de gelegenheid bieden om een goede afdruk te laten maken van een handje of een voetje. Hiertoe stellen we zogeheten afdruksetjes ter beschikking aan ziekenhuizen en verloskundige praktijken. Stichting SterrenPrints zorgt er dan voor dat er een professionele afdruk gemaakt wordt. 

 

Wij bieden de afdruksetjes kosteloos aan, zonder enig commercieel belang. De kosten van het vervaardigen van afdruksetjes worden namelijk gedekt uit giften en fondsenwerving.

Informatie over het technische procedé kunt u elders op deze website vinden.

 

Wij hopen u met ons initiatief iets aan te reiken waaraan u blijvende waarde en warmte kunt ontlenen!